(1)
Karacaoğlu, S.; Yolal, M. Kültürel Mirasın Korunması Ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü. TUTAD 2021, 3, 833-847.