(1)
Şalvarcı, S.; Ünüvar, Şafak. Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi. TUTAD 2021, 3, 848-863.