(1)
Güngör, O.; Atay, H. Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim Ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği. TUTAD 2021, 3, 995-1011.