(1)
Bedük, T.; Gönenç Güler, E. Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne Ve Yerel Halkın Tutumu. TUTAD 2021, 3, 1128-1148.