(1)
Kurnaz, H. A. Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği. TUTAD 2021, 3, 1289-1303.