(1)
Işık, N.; Özkan, B. Destinasyon Kişiliği Ile Memnuniyet Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği. TUTAD 2021, 3, 1514-1532.