(1)
Karakaş, A.; Uyar Oğuz, H. Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi. TUTAD 2021, 3, 1552-1569.