(1)
Seçim, Y.; Kaya, M. Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü. TUTAD 2021, 3, 1631-1647.