(1)
Akkoç, İbrahim T.; Aksöz, E. O. Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması. TUTAD 2021, 4, 606-620.