(1)
Alyakut, Ömür. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. TUTAD 2021, 4, 699-715.