(1)
Ulucan, E.; Kızılırmak, İsmail. Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri Ve Önemi. TUTAD 2021, 4, 729-745.