(1)
Ören, V. E.; Çatır, O. Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği. TUTAD 2021, 4, 797-810.