(1)
Şimşek, M.; Özdamar, M. Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları Ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği. TUTAD 2021, 4, 811-822.