(1)
Bayram, Ümmühan; Alkaya, S. Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği. TUTAD 2021, 4, 1028-1043.