(1)
Özen, İbrahim A. Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması. TUTAD 2021, 4, 1077-1089.