(1)
Cizrelioğulları, M. N.; Altun, Özlem; Altıntaş, T. Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği. TUTAD 2021, 4, 1246-1263.