(1)
Boyraz, M.; Kabakulak, A.; Mutlu, A. S. Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği Ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği. TUTAD 2021, 4, 1434-1453.