(1)
Yılmaz, M. K.; Vahidli, A. Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti Ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. TUTAD 2021, 4, 1454-1476.