(1)
Keskin, E.; Sezen, N. Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi Ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği. TUTAD 2021, 4, 1592-1606.