(1)
Atsız, N.; Türkmen, S. Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği. TUTAD 2021, 4, 2018-2030.