(1)
Yılmazer, A.; Ü. Kalpaklıoğlu, N.; Yılmaz, S. Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma. TUTAD 2021, 4, 2821-2839.