(1)
Yılmazer, A.; Ö. Güven, E.; Gülşen, K. Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma. TUTAD 2021, 4, 3226-3248.