(1)
Akın, M. H.; Karamustafa, K.; Öztürk, Y. Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi. TUTAD 2021, 5, 443-458.