(1)
Aktaş, A. C.; Köroğlu, Özlem. Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği. TUTAD 2021, 5, 678-703.