(1)
Özkan, T.; Alan, B. Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut Ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. TUTAD 2021, 5, 816-828.