(1)
Cuma, A.; Olcay, A.; İnce, E. Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği. TUTAD 2021, 5, 829-850.