(1)
Acun Köksalanlar, A.; Köroğlu, A. Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları Ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi. TUTAD 2021, 5, 851-876.