(1)
Çavuşoğlu, S.; Demirağ, B. Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini Ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 909-924.