(1)
Halaç, H. H.; Saatci İzci, B. Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi. TUTAD 2021, 5, 985-1004.