(1)
Paslı, M. M. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. TUTAD 2021, 5, 1005-1017.