(1)
Özdemir Güzel, S. Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi. TUTAD 2021, 5, 1018-1033.