(1)
Çılgınoğlu, H.; Aytuğar, S. Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri Ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği. TUTAD 2021, 5, 1088-1102.