(1)
Özgül Katlav, E.; Aykaç, E. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. TUTAD 2021, 5, 1150-1166.