(1)
Akgül, O.; Köroğlu, Özlem. Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi Ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği. TUTAD 2021, 5, 1200-1219.