(1)
Yaşarsoy, E.; Koç, D. E.; Ulema, Şevki. Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 1299-1318.