(1)
Ayaz, N.; Apak, Ömer C. Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi. TUTAD 2021, 5, 1319-1331.