(1)
Gül, M.; Gül, K. Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. TUTAD 2021, 5, 1404-1423.