(1)
Mutlu, Çiğdem; Akbaş, Z. 11 Eylül Saldırıları Ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör Ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri. TUTAD 2021, 5, 1487-1508.