(1)
Yetiz, F.; Ilgaz, B. Küçük Ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi. TUTAD 2021, 5, 1509-1524.