(1)
Mancı, A. R.; Tengilimoğlu, E. TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. TUTAD 2021, 5, 1525-1545.