(1)
Yıldırgan, R.; Bilgiçli, İsmail. Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 1687-1703.