(1)
Kalaba, B.; Saçlı, Çağrı. Hizmet Kalitesi Ile Yenilenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği. TUTAD 2021, 5, 1704-1722.