(1)
Sezgin, M.; Yurtlu, M. Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Ve PROMETHEE Yaklaşımı. TUTAD 2021, 5, 1756-1784.