(1)
Ayaz, N.; Musellim, F. Kişilik Tipleri Ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. TUTAD 2021, 5, 1785-1802.