(1)
Acar, A.; Uğur, İsa. Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. TUTAD 2021, 5, 1803-1814.