(1)
Tengilimoğlu, E.; Öztük, Y. Gezi Ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti Ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi. TUTAD 2021, 5, 1815-1832.