(1)
Altıntaş, F. F. Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA Ve MARCOS Yöntemleri Ile Bir Uygulama. TUTAD 2021, 5, 1833-1856.