(1)
Aykaç, E.; Tekeli, M. Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği. TUTAD 2021, 5, 1874-1895.