(1)
Toker, B.; Kalıpçı, M. B. Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Mutluluğa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. TUTAD 2021, 5, 2002-2016.