(1)
Güven, E. Özlem; Çay, A.; Özavcı, R.; Korkutata, A. Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. TUTAD 2021, 5, 2017-2035.